• RIFT is een injectietechniek die werkt in de tegenovergestelde richting van de interstitiële vloeistoffen

  • Het wordt uitgevoerd op gebieden met een volume- of vloeistoftekort

  • De opvolging van injectie gaat van de periferie richting het centrum

  • Gevolgd door een lichte massage met de vingertoppen om de fysiologische circulatie van interstitiële vloeistoffen te ondersteunen en stimuleren

Reverse Interstitial Fluid Technique

Onmiddellijk opvullend effect in geval van ernstige rimpels en huidverslapping

RIFT helpt het product verdelen over het centrale gebied van het gezicht en stimuleert de neo-regeneratie van de Extra Cellulaire Matrix. De gecombineerde werking van Sunekos 1200 en Sunekos 200 geïnjecteerd volgens de “cushion”-techniek helpt de huid te vernieuwen.

Klinische studie over vergelijking van 2 groepen met huidverslapping:
Groep 1 werd behandeld met Sunekos 1200 als “cushion” gevolgd door de standaardbehandeling met Sunekos 200. Groep 2 werd enkel behandeld met Sunekos 200.

Protocol